Remoska – Feedyou

Remoska

V celorepublikovém průzkumu komunikovalo s chatbotem přes 3 000 uživatelů za měsíc a 62 % z nich odpovědělo na všech 35 otázek.

Zjistěte více…

cs-problem

Problém

Remoska je tradiční česká přenosná trouba s více než 50letou historií. Vedení společnosti Remoska stále hledá možnosti, jak Remosku inovovat pro 21. století, aby i nadále obstála v zahraniční konkurenci a udržela si své místo nejen v české kuchyni a kultuře. Technologický výzkum provádí Univerzita v Hradci Králové (UHK), která potřebovala získat informace od cílových skupin ve velmi krátkém časovém období a využít je ve výzkumu a vývoji.

cs-solution

Naše řešení

Ve spolupráci s Univerzitou v Hradci Králové a společností Remoska jsme během pouhých 7 dní nasadili v rámci celostátní kampaně na Facebooku a Instagramu chatbota pro průzkum za účelem získávání informací, zkušeností a myšlenek, jež byly nutné k dalším inovacím Remosky. Abychom oslovili cílovou skupinu, zvolili jsme jako komunikační kanál Facebook Messenger. Jako motivaci pro zvýšení míry dokončení celé kominukace, chatbot nabízel uživatelům možnost získat za jejich odpovědi nejnovější model Remosky. Po uplynutí 1 měsíce s chatbotem komunikovalo více než 3 000 lidí, 62 % z nich dokončilo celý průzkum o 35 otázkách.

Výsledky po 1 měsíci

0
komunikujících uživatelů
0
%
dokončilo celý průzkum
0
cena za dokončený dotazník

Největší výhody průzkumů prováděných pomocí chatbotů
a konverzační umělé inteligence

  • Až o 85 % vyšší míra odezvy s chatbotem ve srovnání se standardními dotazníky.
  • 2–3× vyšší míra zájmu díky větší interaktivnosti chatbota a jeho možnosti připomenout se.
  • Úspora desítek hodin strávených vyhodnocováním výsledků – v závislosti na rozsahu vašeho průzkumu.
  • Udržení kontaktu s uživateli a přinášení zpráv o vašich aktivitách.

Co říkají lidé o Remosce

Zobrazení přibližného počtu kalorií pokrmu, vlastní zvukové oznámení o tom, že jídlo je hotové, uložení vlastních receptů. Michaela H.

Mohla by mít regulaci teploty, mohla by být kvůli pečení vyšší, mohla by obsahovat vhodné pečící plechy, ale hlavně by měla zůstat sama sebou a zachovat si své kouzlo. Dana M.

Ocenila bych hlasové upozornění na konec vaření nebo pečení. Petr S.

Měla by mít průhledné víko, základnu s kolečky pro snadnou manipulaci, dvojitý vnější plášť by se neměl ani během pečení přehřívat. Bylo by hezké vařit v páře a mít zvukový signál na začátku a konci pečení. Vojtěch D.

Rozhodně by měla být vyšší a mělo by být možné nastavit alarm. Také dětský bezpečnostní zámek. Hana K.

Nastavení času, kdy se má trouba vypnout. Prosím žádné dotykové displeje – jejich ovládání mokrými prsty je obtížné. Lukáš P.

Co o nás řekl náš klient

Pro naši společnost byla spolupráce na tomto způsobu dotazování velkou neznámou, protože jsme se tento způsoby dotazování nikdy dříve nevyužívali. Každopádně nás však výsledky, především rychlost přípravy dotazníků, ale také rychlost a množství vyplněných dotazníků překvapila a můžeme ji jen doporučit. Počítáme s tím, že i v budoucnu budeme podobný způsob přes chatbota využívat pro zjišťování informací potřebných pro další směřování naší společnosti. Ing. Petr Vaněček, CEO ve společnosti Remoska

Přesto, že námi dodaný dotazník měl 35 otázek, podařilo se firmě Feedyou, díky jejím zkušenostem s oslovováním cílové populace, vhodně a velice rychle jej upravit a strukturovat tak, že bylo možné během několika dní spustit celou kampaň. Velmi oceňujeme i operativní realistické náhledy vlastního šetření před spuštěním. Výsledný počet kompletně vyplněných dotazníků nás opravdu překvapil, přičemž množství podnětů z reakcí na volné odpovědi nám poskytnul velmi cennou zpětnou vazbu. Doc. Ing. Mgr. Petra Marešová, Ph.D., Prorektorka pro studium a spolupráci s praxí na UHK

Polostrukturovaný dotazník se zaměřoval na zájem a podmínky vaření, představy o dizajnu sledovaného výrobku, doplněné o minimální personální socioekonomický profil. Velmi důležité bylo hodnocení vybraných vlastností produktu, které umožňuje získat představu o prioritách jednotlivých skupin zákazníků. Velmi zajímavé byly také volné odpovědi na otázku k budoucímu směřování produktu, jeho přednostem a nedostatkům. Značná část respondentů vyjádřila velkou spokojenost s produkty Remoska, dlouholeté pozitivní zkušenosti a jmenovala klíčové vlastnosti; současně i uvítala zájem na inovaci a modernizaci produktů a poskytla řadu podnětů. Přestože je zpracování krátkých volných textů ze sociálních médií pracné, umožňuje přinést nové nápady a lépe pochopit postoje, emoce a požadavky zákazníků. Výsledky dotazníkového šetření budou využity při návrhu inovace produktů v rámci vývoje nové generace Remosek. Doc. Dr. Ing. Jiří Horák, Hlavní výzkumný pracovník na UHK

Stávající spolupráci s firmou Feedyou jsme realizovali prozatím na bázi vědeckovýzkumné spolupráce v přípravě aplikovaně zaměřeného projektu. Proto byla pro mne tato spolupráce na dotazníku formou chatbota možností, jak vidět reálný proces a jeho výsledek, který opravdu předčil má očekávání především v rychlosti dosažení hotové kampaně a naprogramování chatbota, ale i finální skvělé vizuální podoby řešení. Prof. Ing. Ondřej Krejcar, Ph.D., Prorektor pro vědu a tvůrčí činnost na UHK

recruiting-16

O společnosti Remoska

Přenosné trouby společnosti Remoska pod stejným názvem vychovaly 3 generace kuchařů po celém světě, ale v novinách se o tom nedočtete. Remoska oslňuje svými kulinářskými specialitami zákazníky už 60 let a stala se součástí české kultury a kuchyně. Nyní musí společnost Remoska bojovat s převážně zahraniční konkurencí a musí ukázat, že s novými úpravami a vylepšeními obstojí mezi zařízeními Kitchen 4.0.

Zní tento příběh, jako by mohl být váš?